Profil zakładu cukierni – piekarni „Jedyna”

 

Cukiernia „Jedyna" jest firmą rodzinną założoną w 1990r. przez braci Adama i Andrzeja Bąk, wspomagana przez ojca Stanisława, który wtedy zajął się stroną finansową i organizacyjną. Oddział macierzysty znajduje się w willowej dzielnicy Bielska-Białej - Hałcnowie, z dala od przemysłowej części miasta.

Produkuje głównie ciasta mokre. W lipcu 2003 r. cukiernia uruchomiła nowo wybudowany obiekt w Kozach, który jest usytuowany wśród wiejskiej zieleni. Zakład ten produkuje pieczywo drożdżowe i chleb w szerokim asortymencie.

Nowoczesny park maszynowy Cukierni „Jedyna" sprawia, że praca jest bezpieczna i zapewnia higieniczne i zdrowotne warunki pracowników i konsumentów. Cukiernia pracuje na 19 etatach oraz szkoli 12 uczniów praktycznej nauki zawodu cukiernika, praca odbywa się na 2 zmiany - dzienną i nocną. Zakład jest zrzeszony w Cechu Rzemiosł Spożywczych. Uczestniczy w pracach charytatywnych na rzecz środowiska jak Bank Chleba i placówkach szkolno-wychowawczych.

Odbiorcami wyrobów Cukierni „Jedyna" są sklepy spożywcze, bufety zakładowe i szkolne okoliczne jak i na terenie województwa śląskiego. Systematycznie rozbudowywana sieć sklepów firmowych sprawia, że nasze wyroby są łatwo dostępne dla klientów.

 

 

 © 2009 Wszelkie prawa zastrzeżone. Cukiernia “Jedyna”  2009, Bielsko-Biała.
designed by M.J.Arts